Inhoud

=
  eenheden omwisselen  
-
 

Afronding:
  Scheidingstekens:
  ?
Kies scheidingstekens voor
duizendtallen en decimalen:
spatie en punt1 234 567.89
spatie en komma1 234 567,89
komma en punt1,234,567.89
punt en komma1.234.567,89
niets en punt1234567.89
niets en komma1234567,89
 X

 

Populaire snelkeuzes:Volg ons op Facebook  Volg ons op GooglePlus   Bookmark and Share*SI (Internationaal Stelsel van Eenheden):

Een modern, samenhangend stelsel van maateenheden, opgebouwd rond zeven basiseenheden. Het SI is het officiele maatsysteem in bijna elk land ter wereld.

*Metrisch stelsel:

Een stelsel van maateenheden, dat is gebaseerd op een beperkt aantal basiseenheden, geïntroduceerd door Frankrijk in 1799. Het metrisch stelsel is de voorloper van het Internationale Stelsel van Eenheden (SI).

*US customary system:

Het gangbare maatstelsel van de Verenigde Staten. Dit systeem is ontstaan uit het imperiale stelsel, maar tussen beide systemen bestaan enkele aanzienlijke verschillen.

*Imperiaal stelsel:

Een Brits maatstelsel dat is onstaan in 1824. Het imperaal stelsel is gebaseerd op de standaardeenheden yard, pound en gallon.

*VS vloeistoffen / vaste stoffen:

In de Verenigde Staten wordt onderscheid gemaakt tussen volumes van vloeibare en vaste stoffen; sommige eenheden hebben dezelfde naam, maar verschillende waarden. Zorg dat u de juiste kiest!